Åpningstider:

 

Museet er åpent i sesong søndag fra 1200 til 1600

 

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

Epost: jogr@online.no

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Velkommen til  Bergens Tekniske Museum

Bergens Tekniske Museum har som formål å vise den tekniske utviklingen i Bergen og på Vestlandet, med hovedvekt på transport og kommunikasjon. Museet er en paraply-orginasisasjon for en rekke foreninger og grupper forankret i den tekniske utvikling i det 20 århundre. I tillegg har museet en rekke enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner som medlemmer. Det er disse som driver BTM på frivillig og ulønnet basis. Et valgt styre ivaretar museets interesser. Den gamle trikkehallen er fra 1913 og ble fredet av Riksantikvaren 1994. Museet vektlegger en levende utstilling som viser hvordan de tekniske innretninger fungerer.

Aktivitesplan 2019

Ustilling

Kontakt

 

På grunn av Korona-viruset vil Bergens Tekniske Museum være stengt på ubestemt tid.

 

Ta kontakt med Jon Grutle på telefon 95078360 for mer informasjon

Kontakt med BTM

 

Museet admnistreres av et valgt styre.

For informasjon og spørsmål kan styreformann
John B. Grutle kontaktes;

eller du kan sende oss en melding til:

Adressen til Bergenstekniskemuseum:

Thor Mølhensgt 23, 5807 Bergen

 

 

 

Omvisning i museet

 

Det er mulig å få omvisning i museet. Ta kontakt på telefon eller e-post for å gjøre en avtale om omvining.

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE