Åpningstider:

(Steng fra 19/11 til april 2018)

Museet er åpent i sesong søndag fra 12oo til 16oo

Ny permanent utstilling

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Velkommen til  Bergens Tekniske Museum

Bergens Tekniske Museum har som formål å vise den tekniske utviklingen i Bergen og på Vestlandet, med hovedvekt på transport og kommunikasjon. Museet er en paraply-orginasisasjon for en rekke foreninger og grupper forankret i den tekniske utvikling i det 20 århundre. I tillegg har museet en rekke enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner som medlemmer. Det er disse som driver BTM på frivillig og ulønnet basis. Et valgt styre ivaretar museets interesser. Den gamle trikkehallen er fra 1913 og ble fredet av Riksantikvaren 1994. Museet vektlegger en levende utstilling som viser hvordan de tekniske innretninger fungerer.

Aktivitesplan 2017

Ustilling

Kontakt

Bergen Tekniske museum er åpen om søndagene

kl. 12.00-16.00

 

Det blir forløpig ikke trikkekjøring. Konsesjonen for å kjøre trikken er gått ut, og det jobbes med få til en midlertidig konsesjon inntil ny  konsesjon  er på plass. Vi kommer med mer informasjon når vi vet mer.

 

Dato for åpning og vaktliste:

 

April

Søndag  15.            Vakt: BTM styret

Søndag  22.            Vakt: AMCAR

Søndag  29.            Vakt: Rutebil

 

Mai

Søndag  06.             Vakt: Tidebuss

Søndag  13.             Vakt: Flyvet

Søndag  27.             Vakt: Trykk

 

Juni

Søndag  03.             Vakt: CBOC

Søndag  10.             Vakt: BVK

Søndag  17.             Vakt: BTM styret

 

Juli

Stengt i ferien

 

August

Søndag  26.             Vakt: BTM styret

 

September

Søndag  02.             Vakt: Grutle

Søndag  09.             Vakt: AMCAR

Søndag  16.             Vakt: BVK

Søndag  23.             Vakt: NJK

Søndag  30.             Vakt: Miliitær

 

Oktober

Søndag  07.             Vakt: BTM Styret

Søndag  14.             Vakt: Minibil

Søndag  21.             Vakt: Fbåten

Søndag  28.             Vakt: Elektr.

 

November

Søndag  04.             Vakt: IPMS

Søndag  11.             Vakt: Tinnsoldat

Søndag  18.             Vakt: BTM styret

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt med BTM

 

Museet admnistreres av et valgt styre.

For informasjon og spørsmål kan styreformann
John B. Grutle kontaktes;   

eller du kan sende oss en melding til:

Adressen til Bergenstekniskemuseum:

Thor Mølhensgt 23, 5807 Bergen

 

 

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE