Åpningstider:

 

Museet er åpent i sesong søndag fra 1200 til 1600

 

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

Epost: jogr@online.no

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Velkommen til  Bergens Tekniske Museum

Bergens Tekniske Museum har som formål å vise den tekniske utviklingen i Bergen og på Vestlandet, med hovedvekt på transport og kommunikasjon. Museet er en paraply-orginasisasjon for en rekke foreninger og grupper forankret i den tekniske utvikling i det 20 århundre. I tillegg har museet en rekke enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner som medlemmer. Det er disse som driver BTM på frivillig og ulønnet basis. Et valgt styre ivaretar museets interesser. Den gamle trikkehallen er fra 1913 og ble fredet av Riksantikvaren 1994. Museet vektlegger en levende utstilling som viser hvordan de tekniske innretninger fungerer.

Aktivitesplan 2019

Ustilling

Kontakt

Bergen Tekniske museum er åpen om søndagene

kl. 12.00-16.00

 

Det blir forløpig ikke trikkekjøring. Konsesjonen for å kjøre trikken er gått ut, og det jobbes med få til en midlertidig konsesjon inntil ny  konsesjon  er på plass. For informasjon :  tlf. 95078360.

 

 

Dato for åpning og vaktliste:

 

Mai

Søndag  12. : Marked  Vakt: Bergens Tekniske Museum Styret

Søndag  19.                 Vakt: Museumstrykkeriet

Søndag  26.                 Vakt: Tidebuss

 

Juni

Søndag  02.             Vakt: Classic Bike  Owners Club

Søndag  16.             Vakt: Bergen Veteranvognklubb

Søndag  30.             Vakt: Bergens Tekniske Museum Styret

 

Juli

Stengt i ferien

 

August

Søndag  18.             Vakt: Bergens Tekniske Museum Styret

Søndag  25.             Vakt: Rutebilhistorisk Forening

 

September

Søndag  01.             Vakt: Norsk Jernbaneklubb

Søndag  08.             Vakt: Bergen AMCAR Club

Søndag  15.             Vakt: Bergen Veteranvognklubb

Søndag  22.             Vakt: Jon Grutle

Søndag  29.             Vakt: Bergn Miliitærhistorisk Kjøretøyforening

 

Oktober

Søndag  06.             Vakt: Bergen AMCAR Club

Søndag  13.             Vakt: Minibil Bergen

Søndag  20.             Vakt: Veteranskipet Fjordabåten

Søndag  27.             Vakt: Bergen Elektriske Sporvei

 

November

Søndag  03.             Vakt: Bergen Palstmodell Klubb

Søndag  10.             Vakt: Tinnsoldatmaker

Søndag  17.             Vakt: Bergens Tekniske Museum Styret

Kontakt med BTM

 

Museet admnistreres av et valgt styre.

For informasjon og spørsmål kan styreformann
John B. Grutle kontaktes;

eller du kan sende oss en melding til:

Adressen til Bergenstekniskemuseum:

Thor Mølhensgt 23, 5807 Bergen

 

 

 

Omvisning i museet

 

Det er mulig å få omvisning i museet. Ta kontakt på telefon eller e-post for å gjøre en avtale om omvining.

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE