Bilder fra samlingen

 

Åpningstider:

(Steng fra 14.11 til april 2017)

Museet er åpent hver søndag fra 1200 til 1600

Ny permanent utstilling

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE