Åpningstider:

 

Museet er åpent i sesong søndag fra 1200 til 1600

 

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

Epost: jogr@online.no

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Foreninger og grupper tilsluttet

Bergens Tekniske Museum

 

Følgende medlemmer er registrert i BTM for driftsåret 2010:

 

Se presentasjon av hver enkel forening.

 

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE