Åpningstider:

(Steng fra 19/11 til april 2018)

Museet er åpent i sesong søndag fra 12oo til 16oo

Ny permanent utstilling

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

 • 1912 til 1965

  1912 til 1965 - AS Bergens Elektriske Sporvei

   

  Siden er under oppdatering

 • 1965 til 1989

   

  1965 til 1989 - Bergen kommune, Anleggseksjonen

   

  Siden er under oppdatering

   

   

 • 1963 til 1989

  1963 til 1989 Bergen behøver et teknisk museum

   

  Bergens Tekniske Museum - en orientering. Dette er et utdrag av første dokument i aktivitetsprotokollen som ble ført av Ralph Wilson. (Innhold er gjengitt i kapittel 1989 til 1996.)

   

   

 • 1989 til 1996

  1989 til 1996 - BTM første periode

  Museets logo og skrifttyper i korrekte farger. Sentrifugalregulatoren er en oppfinnelse som utnytter sentrifugalkreftene til å regulere hastigheten på en maskin. Den ble innført av av James Watt i 1788 for å regulere dampmaskiner til å gå med fast turtall. Regulatoren har vekter (kuler) montert på armer som bestemmer hvor fort en aksel roterer.

Historien om Trikkehallen på Möhlenpris

 

 Den snart 100-årige historien presenteres i fire avsnitt:

 

 1. Dette særegne bygget som er oppført i 1912 ble benyttet av AS Bergens   Elektrikske Sporvei som verksted og oppstillingsplass frem til 1965.
 2. Bygningen huser kommunens Anleggseksjon i perioden 1965 til 1989.
 3. 1963 til 1989: De første tanker om at Bergen behøver et teknisk museum til registrering og lagring av de første gjenstander.
 4. Etablering av Bergens Tekniske Museum i 1989 og de første årene.

 

 

Utfyllende tekst og bilder er lagt til hvert enkelt avsnitt

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE