Åpningstider:

(Steng fra 19/11 til april 2018)

Museet er åpent i sesong søndag fra 12oo til 16oo

Ny permanent utstilling

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE