Åpningstider:

(Steng fra 14.11 til april 2017)

Museet er åpent hver søndag fra 12oo til 16oo

Ny permanent utstilling

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Reparasjon av bygning / Dugnadsarbeid

 

Museet har vært stengt for publikum over flere år. Siste åpningsdag for publikum var den 22. oktober 2006. Manglende vedlikehold av bygningen var påfallende med råteskader og sviktende konstruksjoner samt et elektrisk anlegg som ikke tilfredsstilte forskriftene. Det oppsto taklekkasjer i utstillingshallen og mange ruter var knust.

Typisk var også at museet etterhvert ble lagringsplass for både verdifulle gjenstander og tvilsomt utstyr som var utgått på dato. Det ble også satt inn mye som må betegnes som rent skrot. En storstilt opprydning måtte til.

Den fredede bygningen er inspisert av representanter fra Fylkeskonservatoren, Byantikvaren, Bergen kommune, Bergen brannvesen og arkitekter sammen med styreformann i BTM. Det er søkt om bruksendring fra verksted til museum.

Et omfattende reparasjonsarbeid ble avsluttet senhøstes 2010. Endringer for å ivareta sikkerheten samt utbedring av taket har hatt første prioritering. Mye står fortsatt igjen med yttervegger og vinduer samt i rom inne.

Amatørkulturlivet i Bergen har som hovedmål: "Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017" (v/kulturdirektøren). BTM kommer innunder: Lokalhistorie, teknikk- og industrihistorie og kulturhistorie.

Leieavtalen med kommunen er på 20 år fra 1. januar 1996. Mange ildsjeler jobber aktivt for å fornye avtalen og sikre et teknisk museum i Bergen for de kommende generasjoner. Det har vært stor virksomhet på dugnader med folk fra medlemsorganisasjonene. Enkelte har også jobbet i ukedagene og fått utrettet utrolig mye.

 

A.N.

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE