Åpningstider:

 

Museet er åpent i sesong søndag fra 1200 til 1600

 

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

Epost: jogr@online.no

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

 

Gjenstander og utstyr tilhørende
Bergens Tekniske Museum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort og ruvende står NSB´s diesellokomotiv Di.2 817 i utstillingshallen. Lokomotivet er produsert ved Thunes Mekaniske Verksted (L nr. 564) i 1969. Denne typen er den eneste i sitt slag hvor en 600 Hp Bergen Diesel motor sørger for fremdriften. Siden 1962 har et tilsvarende lokomotiv blitt benyttet i skiftetjenesten ved Bergen stasjon. Det 47 tonn tunge diesellokomotivet står i dag stødig plassert på orginal skinnegang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedende arbeider med sviller fra Baneavdelingen ved Bergen stasjon tok til i mai 1996. Senere ble velbrukte skinnner fra 1911 (levert av stålverket Gute Hoffnungshütte) lagt på plass og festet klammer og lasker.

 

 

 

 

 

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE